Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

ra mắt thương mại dịch vụ Luật sư nội dung bài viết pháp nguyên lý Phạm vi vận động tư liệu thông tin

Công ty nguyên tắc Kiến Việt tổng thích hợp các văn phiên bản pháp khí cụ về Tố tụng dân sự đang bao gồm hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại để các bạn tiện quan sát và theo dõi và cài để phục vụ việc học tập, phân tích của mình

Các bạn click chuột tên của từng văn phiên bản luật để cài đặt về.

Bạn đang xem: Bộ luật tố tụng dân sự 2015

*

LUẬT:

Bộ hình thức Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 mon 11 năm 2015

Bộ luật pháp Tố tụng dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Đây là bộ luật kiểm soát và điều chỉnh trực tiếp về chuyển động tố tụng dân sự hiện thời và thay thế cho Bộ phương tiện Tố tụng dân sự 2004.

Bộ khí cụ Tố tụng dân sự là khối hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tạo ra trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết và xử lý vụ câu hỏi dân sự và thi hành án dân sự.

NGHỊ QUYẾT:

Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về thi hành Bộ nguyên tắc Tố tụng dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Đây là Nghị quyết khuyên bảo về vấn đề thi hành Bộ nguyên tắc Tố tụng dân sự 2015 do Quốc hội ban hành.

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 mon 06 năm 2016 hướng dẫn thi hành biện pháp của nghị quyết 103/2015/QH13 về thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 mon 08 năm 2016. Đây là Nghị quyết khuyên bảo áp dụng điều khoản tố tụng dân sự để giải quyết và xử lý các sự việc về án phí theo giấy tờ thủ tục rút gọn, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ án, thẩm quyền xử lý các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, ghê doanh, dịch vụ thương mại và lao động.

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 phát hành một số biểu mẫu mã trong tố tụng dân sự

Nghị quyết này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 24 tháng 02 năm 2017. Đây là nghị quyết về một vài biểu mẫu trong tố tụng dân sự bởi vì Hội đồng Thẩm phán tòa án Nhân dân về tối cao ban hành.

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu mã trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Nghị quyết Số: 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 9 năm 2020 lí giải áp dụng một số trong những quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ hiện tượng tố tụng dân sựcủa Hội đồng thẩm phán tand nhân dân tối cao

Nghị quyết này phía dẫn một vài quy định về những biện pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời của Bộ điều khoản Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

Nghị quyết này đã có Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân về tối cao thông qua ngày 24 mon 9 năm 2020 với có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 phía dẫn điều khoản tại khoản 1 với khoản 3 Điều 192 Bộ lý lẽ Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại 1-1 khởi kiện, quyền nộp đơn khởi khiếu nại lại vụ án

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 mon 07 năm 2017.

Xem thêm: Khách Sạn Brandi Nha Trang Hotel, Khách Sạn Brandi Nha Trang

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số trong những quy định của bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cùng cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện đi lại điện tử

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16 mon 03 năm 2017 về bài toán công bố phiên bản án, quyết định trên cổng tin tức điện tử của tòa án nhân dân án

Nghị quyết này có hiệu lực tự 01 tháng 07 năm 2017.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm năm 2016 quy định về nút thu, miễn, giảm, thu, nộp, làm chủ và sử dụng án giá thành và lệ tổn phí Tòa án

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 mon 01 năm 2017.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 lí giải áp dụng một trong những quy định của quy định trong xử lý tranh chấp về cách xử trí nợ xấu, tài sản bảo đảm an toàn của số tiền nợ xấu tại tandtc nhân dân

Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm ngày 01 mon 07 năm 2018.

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 03 năm năm trước hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết này có hiệu lực tự 02 tháng 07 năm 2014.

THÔNG TƯ:

Thông tứ liên tịch số 11/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 mon 08 năm năm nhâm thìn quy định một vài vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và kết hợp liên ngành trong thực hiện án dân sự

Thông tứ liên tịch này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày 30 mon 09 năm 2016.

Thông bốn liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19 mon 10 năm năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong nghành dân sự

Thông bốn liên tịch này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày 06 tháng 12 năm 2016.

Thông tứ liên tịch số 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 tháng 08 năm năm 2016 quy định việc phối kết hợp giữa Viện kiểm gần cạnh nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành một trong những quy định của cục luật Tố tụng dân sự

Thông tứ liên tịch này có hiệu lực từ thời điểm ngày 18 mon 10 năm 2016.

GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ

Số: 02/GĐ-TANDTC ngày 19 mon 9 năm 2016 một số sự việc về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự tand nhân dân về tối cao

CV Số: 72/TANDTC-PC ngày 11 mon 04 năm 2017 V/v: thống nhất vận dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn

Quyết định Số:120/QĐ-TANDTC phát hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong tòa án nhân dân của tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao