Download File Nghe Tieng Anh Lop 3

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe với đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin chào Mai. Bản thân là Nam.

Bạn đang xem: Download file nghe tieng anh lop 3


Bài 1

Bài 1: Look, listen & repeat. 

(Nhìn, nghe cùng đọc lại).

*

Lời giải đưa ra tiết:


b) A: Hello. I"m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to lớn meet you.

Tạm dịch:

a) A: Xin chào. Mình là Mai.

 B: Xin kính chào Mai. Bản thân là Nam.

b) A: Xin chào các em. Cô tên là Hiền.

B: Xin kính chào cô Hiền. Bọn chúng em siêu vui được gặp gỡ cô.


Bài 2

Bài 2: Point và say

(Chỉ và nói).

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hello. I"m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I"m Nam.

Hi, Mai. I"m Quan.

Hi, Quan. I"m Mai.

Tạm dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin kính chào Mai. Mình là Quân.

Xin kính chào Quân. Bản thân là Mai.


Bài 3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng ta thuộc nói).

a) Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Quan.

Hello. I"m Phong.

b) Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Hoa.

Hello. I"m Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Bản thân là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào các em. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô. Em là Hoa.

Xin chào cô. Em là Mai.


Bài 4

Bài 4: Listen và tick. 

(Nghe và ghi lại chọn).

 

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I"m Nam.

Xem thêm: Dụng Cụ Điện » Máy Bắt Vít Dùng Pin, Máy Bắt Vít Makita Nhật Bản

Quan: Hello, Nam. I"m Quan. Nice to meet you.

2. Miss Hien: Hello. I"m Miss Hien.

 Class: Hello, Miss Hien. Nice khổng lồ meet you.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B 2. A


Bài 5

Bài 5: Let’s write. 

(Chúng ta thuộc viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to lớn meet you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Xin xin chào cô Hiền. Cực kỳ vui được gặp cô.


Bài 6

Bài 6: Let’s sing. 

(Chúng ta cùng hát).

Hello

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Miss Hien.

Nice khổng lồ meet you.

Nice to meet you

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin chào. Bản thân là Mai.

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp cô.

Rất vui được gặp cô. 

losartanfast.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp losartanfast.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng losartanfast.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép losartanfast.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.