CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

chuan muc ke toan, he thong cac chuan muc ke toan viet nam, 26 chuẩn mực kế toán

*
*


Chuẩn mực kế toán số 24 : BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT nam giới

--------------------------------------------------

CHUẨN MỰC SỐ 24

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Ban hành và ra mắt theo ra quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2002 của bộ trưởng bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH phổ biến

01. Mục tiêu của chuẩn mực này là chế độ và phía dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 24

02. Chuẩn chỉnh mực này áp dụng cho việc lập với trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

03. Report lưu chuyển khoản tệ là một thành phần hợp thành của báo cáo tài chính, nó đưa tin giúp người sử dụng đánh giá các biến hóa trong gia tài thuần, tổ chức cơ cấu tài chính, khả năng biến hóa của tài sản thành tiền, kỹ năng thanh toán với khả năng của công ty trong việc tạo thành các luồng chi phí trong quy trình hoạt động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm cho tăng khả năng review khách quan lại tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng và kĩ năng so sánh giữa những doanh nghiệp do nó thải trừ được các ảnh hưởng của việc áp dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng thanh toán và hiện tại tượng.

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ dùng để làm xem xét với dự đoán kỹ năng về số lượng, thời hạn và độ tin tưởng của các luồng chi phí trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước trên đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa năng lực sinh lời với lượng lưu chuyển khoản thuần cùng những tác động của đổi khác giá cả.

04. Những thuật ngữ trong chuẩn chỉnh mực này được hiểu như sau:

Tiền bao hàm tiền trên quỹ, tiền đang gửi và các khoản tiền giữ hộ không kỳ hạn.

Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), bao gồm khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác minh và không có nhiều rủi ro trong đổi khác thành tiền.

Luồng tiền: Là luồng vào cùng luồng ra của chi phí và tương tự tiền, không bao hàm chuyển dịch nội cỗ giữa những khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp.

Hoạt cồn kinh doanh: Là các hoạt động tạo ra lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp và các chuyển động khác không phải là những hoạt động chi tiêu hay chuyển động tài chính.

Hoạt cồn đầu tư: Là các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán những tài sản lâu dài và những khoản đầu tư chi tiêu khác ko thuộc các khoản tương tự tiền.

Hoạt đụng tài chính: Là các chuyển động tạo ra các chuyển đổi về quy mô cùng kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Trình bày report lưu chuyển khoản tệ

05. Công ty lớn phải trình diễn các luồng chi phí trong kỳ trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo 3 các loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu và chuyển động tài chính.

06. Công ty được trình bày các luồng tiền từ các vận động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và vận động tài chính theo phương pháp phù hợp duy nhất với điểm sáng kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân nhiều loại và báo cáo luồng chi phí theo các hoạt động sẽ đưa thông tin cho tín đồ sử dụng reviews được tác động của các chuyển động đó đối với tình hình tài thiết yếu và so với lượng tiền và những khoản tương tự tiền tạo thành trong kỳ của doanh nghiệp. Thông tin này cũng được dùng để nhận xét các mối quan hệ giữa các vận động nêu trên.

07. Một giao dịch lẻ tẻ có thể tương quan đến các luồng tiền ở những loại chuyển động khác nhau. Ví dụ, giao dịch một số tiền nợ vay bao gồm cả nợ nơi bắt đầu và lãi, trong những số đó lãi thuộc chuyển động kinh doanh với nợ nơi bắt đầu thuộc hoạt động tài chính.

Luồng tiền từ vận động kinh doanh

08. Luồng tiền phát sinh từ vận động kinh doanh là luồng chi phí có liên quan đến các hoạt động tạo ra lợi nhuận chủ yếu đuối của doanh nghiệp, nó đưa thông tin cơ phiên bản để review khả năng tạo nên tiền của chúng ta từ các vận động kinh doanh nhằm trang trải những khoản nợ, bảo trì các hoạt động, trả cổ tức và thực hiện các hoạt động đầu tư mới nhưng mà không yêu cầu đến các nguồn tài bao gồm bên ngoài. Thông tin về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, lúc được áp dụng kết hợp với các thông tin khác, sẽ giúp đỡ người sử dụng dự kiến được luồng tiền từ hoạt động kinh doanh vào tương lai. Các luồng tiền đa phần từ hoạt động kinh doanh, gồm:

(a) tiền thu được từ các việc bán hàng, cung cấp dịch vụ;

(b) Tiền chiếm được từ lệch giá khác (tiền thu phiên bản quyền, phí, hoa hồng và những khoản khác trừ những khoản tiền nhận được được xác minh là luồng chi phí từ hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính);

(c) Tiền đưa ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ;

(d) Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người lao đụng về tiền lương, chi phí thưởng, trả hộ người lao đụng về bảo hiểm, trợ cấp...;

(đ) Tiền chi trả lãi vay;

(e) Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

(g) chi phí thu vì được trả thuế;

(h) chi phí thu bởi được bồi thường, được phát do người sử dụng vi phạm thích hợp đồng ghê tế;

(i) Tiền chi trả doanh nghiệp bảo hiểm về tổn phí bảo hiểm, tiền đền bù và các khoản tiền không giống theo thích hợp đồng bảo hiểm;

(k) Tiền bỏ ra trả bởi vì bị phạt, bị bồi thường do doanh nghiệp phạm luật hợp đồng gớm tế.

09. Những luồng tiền liên quan đến mua, bán kinh doanh thị trường chứng khoán vì mục đích dịch vụ thương mại được phân nhiều loại là những luồng chi phí từ vận động kinh doanh.

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư

10. Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là luồng chi phí có tương quan đến việc chọn mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý gia tài dài hạn và các khoản đầu tư khác ko thuộc các khoản tương đương tiền. Các luồng tiền đa số từ hoạt động đầu tư, gồm:

(a) tiền chi để sở hữ sắm, desgin TSCĐ và các tài sản lâu dài khác, bao gồm cả phần nhiều khoản tiền chi tương quan đến túi tiền triển khai đã có vốn hóa là TSCĐ vô hình;

(b) chi phí thu từ những việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ và những tài sản dài hạn khác;

(c) Tiền đưa ra cho vay so với bên khác, trừ chi phí chi cho vay vốn của ngân hàng, tổ chức tín dụng và những tổ chức tài chính; tiền bỏ ra mua những công gắng nợ của các đơn vị khác, trừ trường phù hợp tiền chi mua những công chũm nợ được xem như là các khoản tương đương tiền với mua những công cầm nợ cần sử dụng cho mục tiêu thương mại;

(d) Tiền tịch thu cho vay so với bên khác, trừ trường hợp tiền tịch thu cho vay của ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và các tổ chức tài chính; tiền thu do buôn bán lại những công thế nợ của đơn vị chức năng khác, trừ trường hòa hợp thu tiền từ bán những công vắt nợ được xem như là các khoản tương tự tiền với bán những công núm nợ dùng cho mục tiêu thương mại;

(đ) chi phí chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác, trừ trường vừa lòng tiền bỏ ra mua cổ phiếu vì mục tiêu thương mại;

(e) chi phí thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác, trừ trường phù hợp tiền thu từ chào bán lại cp đã thiết lập vì mục đích thương mại;

(g) tiền thu lãi mang lại vay, cổ tức cùng lợi nhuận nhấn được.

Luồng tiền từ vận động tài chính

11. Luồng tiền tạo nên từ chuyển động tài chính là luồng chi phí có liên quan đến việc chuyển đổi về quy mô cùng kết cấu của vốn chủ cài và vốn vay của doanh nghiệp. Những luồng tiền hầu hết từ hoạt động tài chính, gồm:

(a) tiền thu từ thiết kế cổ phiếu, dìm vốn góp của công ty sở hữu;

(b) Tiền bỏ ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của thiết yếu doanh nghiệp sẽ phát hành;

(c) tiền thu từ các khoản đi vay mượn ngắn hạn, lâu năm hạn;

(d) Tiền bỏ ra trả những khoản nợ nơi bắt đầu đã vay;

(đ) Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính;

(e) Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang lại chủ sở hữu.

Luồng tiền từ vận động kinh doanh của ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm

12. Đối với ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức tài bao gồm và doanh nghiệp bảo hiểm, các luồng tiền gây ra có điểm sáng riêng. Lúc lập report lưu chuyển khoản tệ, các tổ chức này phải căn cứ vào tính chất, sệt điểm chuyển động để phân loại những luồng tiền một bí quyết thích hợp.

13. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức triển khai tài chính, các luồng tiền sau đây được phân nhiều loại là luồng tiền từ vận động kinh doanh:

(a) Tiền bỏ ra cho vay;

(b) Tiền tịch thu cho vay;

(c) chi phí thu từ hoạt động huy hễ vốn (kể cả khoản dìm tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tổ chức, cá thể khác);

(d) Trả lại tiền kêu gọi vốn (kể cả khoản trả chi phí gửi, tiền ngày tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân khác);

(đ) thừa nhận tiền gửi cùng trả lại chi phí gửi cho những tổ chức tài chính, tín dụng thanh toán khác;

(e) giữ hộ tiền cùng nhận lại tiền gởi vào những tổ chức tài chính, tín dụng khác;

(g) Thu cùng chi các loại phí, hoa hồng dịch vụ;

(h) tiền lãi mang lại vay, lãi chi phí gửi đang thu;

(i) tiền lãi đi vay, dấn gửi tiền sẽ trả;

(k) Lãi, lỗ giao thương ngoại tệ;

(l) tiền thu vào hoặc ném ra về mua, bán đầu tư và chứng khoán ở doanh nghiệp marketing chứng khoán;

(m) Tiền bỏ ra mua chứng khoán vì mục tiêu thương mại;

(n) chi phí thu tự bán đầu tư và chứng khoán vì mục tiêu thương mại;

(o) Thu nợ khó khăn đòi đang xóa sổ;

(p) tiền thu khác từ vận động kinh doanh;

(q) Tiền chi khác từ vận động kinh doanh.

14. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, tiền thu bảo hiểm, tiền chi bồi thường bảo đảm và các khoản tiền thu vào, bỏ ra có tương quan đến quy định hợp đồng bảo hiểm đều được phân các loại là luồng tiền từ chuyển động kinh doanh.

15. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức triển khai tài bao gồm và công ty bảo hiểm, các luồng chi phí từ hoạt động đầu tư và vận động tài chính tựa như như so với các công ty lớn khác, trừ những khoản tiền cho vay vốn của ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và tổ chức tài thiết yếu được phân một số loại là luồng tiền từ chuyển động kinh doanh vì chưng chúng tương quan đến hoạt động tạo ra lợi nhuận chủ yếu đuối của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Luồng tiền từ chuyển động kinh doanh

16. Công ty phải report các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo 1 trong những hai cách thức sau:

(a) cách thức trực tiếp: Theo phương thức này những chỉ tiêu phản ánh các luồng chi phí vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo 1 trong 2 cách sau đây:

- Phân tích và tổng vừa lòng trực tiếp các khoản tiền thu và đưa ra theo từng nội dung thu, bỏ ra từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

- Điều chỉnh doanh thu, giá bán vốn hàng chào bán và những khoản mục khác trong report kết quả chuyển động kinh doanh cho:

+ Các chuyển đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản yêu cầu thu và những khoản đề xuất trả từ chuyển động kinh doanh;

+ các khoản mục không hẳn bằng tiền khác;

+ những luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Xem thêm: Loại Máy Trộn Bê Tông Giá Rẻ Nhất? Máy Trộn Bê Tông 1 Bao 350 Lít (2

(b) phương thức gián tiếp: các chỉ tiêu về luồng tiền được khẳng định trên đại lý lấy tổng lợi tức đầu tư trước thuế và điều chỉnh cho các khoản:

- các khoản doanh thu, ngân sách chi tiêu không phải bởi tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng...

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối hận đoái chưa thực hiện;

- Tiền sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

- Các đổi khác trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản yêu cầu thu và những khoản cần trả từ chuyển động kinh doanh (trừ thuế thu nhập cá nhân và những khoản bắt buộc nộp không giống sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp);

- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư.

Luồng chi phí từ hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính

17. Công ty phải báo cáo riêng biệt những luồng tiền vào, những luồng chi phí ra tự hoạt động đầu tư chi tiêu và vận động tài chính, trừ ngôi trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên các đại lý thuần được đề cập trong những đoạn 18 và 19 của chuẩn chỉnh mực này.

Báo cáo những luồng tiền trên cơ sở thuần

18. Các luồng tiền tạo nên từ các vận động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu hay vận động tài chính tiếp sau đây được báo cáo trên các đại lý thuần:

(a) Thu chi phí và bỏ ra trả tiền hộ khách hàng:

- Tiền thuê thu hộ, bỏ ra hộ và trả lại mang đến chủ download tài sản;

- các quỹ chi tiêu giữ đến khách hàng;

- ngân hàng nhận với thanh toán các khoản tiền giữ hộ không kỳ hạn, các khoản tiền đưa hoặc thanh toán giao dịch qua ngân hàng.

(b) Thu tiền và bỏ ra tiền đối với các khoản có vòng xoay nhanh, thời hạn đáo hạn ngắn:

- Mua, phân phối ngoại tệ;

- Mua, bán các khoản đầu tư;

- các khoản đi vay hoặc mang lại vay ngắn hạn khác bao gồm thời hạn không thực sự 3 tháng.

19. Những luồng tiền gây ra từ các chuyển động sau trên đây của ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và tổ chức tài bao gồm được báo cáo trên các đại lý thuần:

(a) Nhận cùng trả những khoản tiền gửi có kỳ hạn với ngày đáo hạn cầm định;

(b) nhờ cất hộ tiền với rút tiền gửi từ các tổ chức tín dụng thanh toán và tổ chức tài chính khác;

(c) giải ngân cho vay và thanh toán các khoản giải ngân cho vay đó với khách hàng.

Các luồng tiền tương quan đến nước ngoài tệ

20. Những luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ buộc phải được quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời khắc phát sinh thanh toán giao dịch đó. Báo cáo lưu chuyển khoản tệ của những tổ chức chuyển động ở quốc tế phải được quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán của bạn mẹ theo tỷ giá thực tế tại ngày lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ.

21. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái chưa thực hiện phát sinh từ biến đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán chưa phải là các luồng tiền. Tuy nhiên, số chênh lệch tỷ giá hối hận đoái bởi quy thay đổi tiền và những khoản tương tự tiền bởi ngoại tệ hiện nay gửi buộc phải được trình bày đơn nhất trên báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ nhằm mục tiêu mục đích so sánh tiền và những khoản tương đương tiền tại thời điểm thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo.

Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi, cổ tức với lợi nhuận thu được

22. Đối với những doanh nghiệp (trừ ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng và tổ chức tài chính), các luồng tiền liên quan đến tiền lãi vay đã trả được phân loại là luồng tiền từ chuyển động kinh doanh. Những luồng tiền tương quan đến chi phí lãi mang lại vay, cổ tức cùng lợi nhuận chiếm được được phân loại là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư. Các luồng tiền liên quan đến cổ tức với lợi nhuận đã trả được phân các loại là luồng chi phí từ chuyển động tài chính. Những luồng tiền này phải được trình diễn thành chỉ tiêu riêng biệt phù đúng theo theo từng loại vận động trên report lưu chuyển khoản tệ.

23. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính, tiền lãi sẽ trả, chi phí lãi đang thu được phân nhiều loại là luồng tiền từ chuyển động kinh doanh, trừ chi phí lãi vẫn thu được xác định rõ ràng là luồng chi phí từ chuyển động đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận đang thu được phân nhiều loại là luồng chi phí từ chuyển động đầu tư. Cổ tức với lợi nhuận vẫn trả được phân một số loại là luồng tiền từ chuyển động tài chính.

24. Tổng số chi phí lãi vay đã trả trong kỳ buộc phải được trình diễn trong report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ cho dù nó đã làm được ghi nhấn là ngân sách trong kỳ hay đã có vốn hóa theo giải pháp của chuẩn mực kế toán tài chính số 16 "Chi giá thành đi vay".

Các luồng tiền liên quan đến thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

25. Các luồng tiền tương quan đến thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp được phân các loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh (trừ trường đúng theo được khẳng định là luồng chi phí từ vận động đầu tư) và được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Các luồng tiền tương quan đến download và thanh lý các công ty con hoặc những đơn vị kinh doanh khác

26. Luồng tiền vạc sinh từ các việc mua cùng thanh lý những công ty bé hoặc các đơn vị kinh doanh khác được phân một số loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư và phải trình diễn thành hầu hết chỉ tiêu cá biệt trên report lưu chuyển khoản tệ.

27. Tổng số tiền bỏ ra trả hoặc thu được từ việc mua với thanh lý doanh nghiệp con hoặc đơn vị sale khác được trình bày trong báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo số thuần của tiền và tương tự tiền đưa ra trả hoặc thu được từ các việc mua và thanh lý.

28. Doanh nghiệp phải trình diễn trong thuyết minh báo cáo tài chính một bí quyết tổng thích hợp về cả việc mua và thanh lý những công ty nhỏ hoặc các đơn vị sale khác vào kỳ những thông tin sau:

(a) tổng mức vốn mua hoặc thanh lý;

(b) Phần giá chỉ trị tải hoặc thanh lý được thanh toán giao dịch bằng tiền và những khoản tương tự tiền;

(c) Số chi phí và các khoản tương tự tiền thực gồm trong doanh nghiệp con hoặc đơn vị kinh doanh khác được cài đặt hoặc thanh lý;

(d) Phần giá bán trị gia sản và công nợ không hẳn là tiền và những khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đối kháng vị sale khác được sở hữu hoặc thanh lý trong kỳ. Giá trị gia tài này cần được tổng hợp theo từng nhiều loại tài sản.

Các thanh toán giao dịch không bằng tiền

29. Các giao dịch về đầu tư và tài thiết yếu không trực tiếp sử dụng tiền hay những khoản tương đương tiền không được trình bày trong report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

30. Nhiều hoạt động đầu tư chi tiêu và hoạt động tài chính tuy có ảnh hưởng tới kết cấu gia tài và nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng không tác động trực tiếp cho tới luồng tiền hiện nay tại, do thế chúng không được trình diễn trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà được trình diễn ở Thuyết minh report tài chính. Ví dụ:

(a) việc mua tài sản bằng phương pháp nhận các khoản nợ tương quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ dịch vụ cho thuê tài chính;

(b) việc mua một doanh nghiệp trải qua phát hành cổ phiếu;

(c) bài toán chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

Các khoản mục của tiền và tương đương tiền

31. Công ty phải trình bày trên báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ các chỉ tiêu tiền và những khoản tương tự tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi tiền và các khoản tương đương tiền bởi ngoại tệ hiện giữ để đối chiếu số liệu với các khoản mục khớp ứng trên Bảng bằng phẳng kế toán.

Các thuyết minh khác

32. Doanh nghiệp lớn phải trình diễn giá trị và lý do của các khoản tiền và tương tự tiền lớn do doanh nghiệp sở hữu nhưng không được thực hiện do gồm sự tinh giảm của điều khoản hoặc những ràng buộc khác nhưng doanh nghiệp đề xuất thực hiện.

33. Có tương đối nhiều trường hợp trong các dư tiền và các khoản tương tự tiền bởi vì doanh nghiệp nắm giữ nhưng không thể áp dụng cho chuyển động kinh doanh được. Ví dụ: các khoản tiền nhận ký kết quỹ, cam kết cược; những quỹ siêng dùng; kinh phí đầu tư dự án...

 

PHỤ LỤC 1

(Mẫu report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ áp dụng cho bạn không buộc phải là ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (MẪU 1)

(Theo phương thức trực tiếp)

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Kỳ trước

Kỳ này

1

2

3

4

I. Lưu chuyển tiền từ chuyển động kinh doanh

 

 

 

1. Chi phí thu từ buôn bán hàng, hỗ trợ dịch vụ và lợi nhuận khác

01

 

 

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

 

 

3. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người lao động

03

 

 

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

 

 

5. Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

 

 

6. Chi phí thu không giống từ vận động kinh doanh

06

 

 

7. Tiền bỏ ra khác cho hoạt động kinh doanh

07

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

 

 

 

 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác

21

 

 

2. Tiền thu trường đoản cú thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và các tài sản lâu năm khác

22

 

 

3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những công cầm cố nợ của đơn vị chức năng khác

23

 

 

4. Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại những công nỗ lực nợ của đơn vị chức năng khác

24

 

 

5. Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

 

 

6. Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

 

 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư

30

 

 

 

 

 

 

III. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, dìm vốn góp của nhà sở hữu

31

 

 

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của doanh nghiệp đã phạt hành

32

 

 

3. Tiền vay ngắn hạn, lâu năm nhận được

33

 

 

4. Tiền bỏ ra trả nợ nơi bắt đầu vay

34

 

 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

 

 

6. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang đến chủ sở hữu

36

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)

50

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

60

 

 

 

 

 

 

Ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá ăn năn đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương đương tiền thời điểm cuối kỳ (50 + 60 + 61)

70

 

 

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (MẪU 2)

(Theo phương thức gián tiếp)

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Kỳ trước

Kỳ này

1

2

3

4

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động kinh doanh

 

 

 

1. Lợi nhuận trước thuế

01

 

 

2. Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

- Khấu hao TSCĐ

02

 

 

- những khoản dự phòng

03

 

 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái chưa thực hiện

04

 

 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

 

 

- chi tiêu lãi vay

06

 

 

3. Roi từ chuyển động kinh doanh trước biến đổi vốn lưu

động

08

 

 

- Tăng, giảm những khoản đề xuất thu

09

 

 

- Tăng, sút hàng tồn kho

10

 

 

- Tăng, giảm các khoản buộc phải trả (không đề cập lãi vay buộc phải trả,

thuế thu nhập yêu cầu nộp)

11

 

 

- Tăng, giảm giá thành trả trước

12

 

 

- tiền lãi vay đang trả

13

 

 

- Thuế thu nhập đã nộp

14

 

 

- tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

 

 

- Tiền chi khác từ vận động kinh doanh

16

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh

20

 

 

 

 

 

 

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi để sở hữ sắm, chế tạo TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

21

 

 

2. Chi phí thu trường đoản cú thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

22

 

 

3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những công thay nợ của đơn vị khác

23

 

 

4. Tiền thu hồi cho vay, buôn bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

 

 

5. Chi phí chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

 

 

6. Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

 

 

7. Tiền thu lãi mang lại vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

27

 

 

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

 

 

 

III. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tài chính

 

 

 

1. Chi phí thu từ thiết kế cổ phiếu, nhấn vốn góp của nhà sở hữu

31

 

 

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã vạc hành

32

 

 

3. Chi phí vay ngắn hạn, lâu dài nhận được

33

 

 

4. Tiền đưa ra trả nợ cội vay

34

 

 

5. Tiền chi trả nợ mướn tài chính

35

 

 

6. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả đến chủ sở hữu

36

 

 

 

 

 

 

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính

40

 

 

 

 

 

 

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)

50

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

60

 

 

 

 

 

 

Ảnh hưởng trọn của biến đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương tự tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)

70

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ áp dụng cho ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp)

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Kỳ trước

Kỳ này

1

2

3

4

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

1. Tiền bỏ ra cho vay

01

 

 

2. Tiền tịch thu cho vay

02

 

 

3. Tiền thu từ vận động huy hễ vốn

03

 

 

4. Trả lại tiền huy động vốn

04

 

 

5. Dấn tiền gửi với trả lại chi phí gửi mang đến ngân hàng, tổ chức triển khai tín

dụng và tổ chức triển khai tài thiết yếu khác

05

 

 

6. Gửi tiền và nhận lại chi phí gửi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác

06

 

 

7. Thu với chi những loại phí, huê hồng dịch vụ

07

 

 

8. Tiền lãi mang đến vay, lãi chi phí gửi đang thu

08

 

 

9. Tiền lãi đi vay, dấn tiền gửi vẫn trả

09

 

 

10. Lãi, lỗ mua, bán ngoại tệ

10

 

 

11. Chi phí thu vào hoặc bỏ ra về mua, bán đầu tư và chứng khoán ở doanh nghiệp marketing chứng khoán

11

 

 

12. Tiền bỏ ra mua kinh doanh thị trường chứng khoán vì mục tiêu thương mại

12

 

 

13. Tiền thu từ bỏ bán kinh doanh thị trường chứng khoán vì mục đích thương mại

13

 

 

14. Thu nợ cực nhọc đòi đã xóa sổ

14

 

 

15. Chi phí thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

 

 

16. Tiền chi khác từ chuyển động kinh doanh

16

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh

20

 

 

 

 

 

 

II. Lưu chuyển khoản từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi để sở hữ sắm, kiến tạo TSCĐ và các tài sản lâu năm khác

21

 

 

2. Chi phí thu từ thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

22

 

 

3. Tiền chi mua các công thế nợ của đơn vị khác bởi mục đích

đầu tư

23

 

 

4. Tiền thu từ buôn bán lại những công cầm nợ của đơn vị khác vì mục đích đầu tư

24

 

 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

 

 

6. Chi phí thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

 

 

7. Tiền thu cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

 

 

8. Tiền thu tiền lãi của hoạt động đầu tư

28

 

 

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

 

 

 

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ vận động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ thi công cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của công ty sở hữu

31

 

 

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã phạt hành