Lịch Phát Sóng Sctv4 Ngày 24/06/2021

Thời gianChương trìnhNội dung
00:00:00NHỊP SỐNG HÔM ni - NGÀY 23.06
01:00:00TẠP CHÍ THỂ THAO - TẬP 16
01:30:00GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 85
02:00:00PHIM - TIẾU NGẠO GIANG HỒ - TẬP 06
03:00:00TẠP CHÍ THỂ THAO - TẬP 16
03:30:00GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 85
04:00:00TẠP CHÍ THỂ THAO - TẬP 17
04:30:00GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 86
05:00:00PHIM - TAY CHƠI MIỆT VƯỜN - TẬP 29
05:45:00GTTH - TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH - TẬP 05
06:00:00GTTH - NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI - TẬP 100
06:30:00NHỊP SỐNG HÔM nay - NGÀY 23.06
07:30:00CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 23.06
08:00:00PHIM - TAY CHƠI MIỆT VƯỜN - TẬP 29
09:00:00PHIM - KẺ BÁN LINH HỒN - TẬP 06
10:00:00GTTH - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG - TẬP 36
10:30:00GTTH - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MIA - TẬP 30
11:00:00NHỊP SỐNG HÔM nay - NGÀY 23.06
12:00:00PHIM - CUỘC CHIẾN THỪA KẾ - TẬP 25 (HẾT)
12:30:00CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 23.06
13:00:00GTTH - CỔNG LÀNG TỰ TRUYỆN - TẬP 27
14:00:00PHIM - TIẾU NGẠO GIANG HỒ - TẬP 06
15:00:00PHIM - TAY CHƠI MIỆT VƯỜN - TẬP 29
16:00:00GTTH - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG - TẬP 37
16:30:00GTTH - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MIA - TẬP 31
17:00:00GTTH - CỔNG LÀNG TỰ TRUYỆN - TẬP 28
17:10:00PHIM - KẺ BÁN LINH HỒN - TẬP 07
18:00:00NHỊP SỐNG HÔM ni - NGÀY 24.06
19:00:00GTTH - NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI - TẬP 101
19:30:00CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 24.06
20:00:00PHIM - TIẾU NGẠO GIANG HỒ - TẬP 07
21:00:00PHIM - TAY CHƠI MIỆT VƯỜN - TẬP 30
22:00:00PHIM - CUỘC CHIẾN THỪA KẾ - TẬP 25 (HẾT)
23:00:00CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 24.06
23:30:00GTTH - TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH - TẬP 06