KYMDAN GIÁ TỐT THÁNG 1, 2022

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá bán niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm)9.061.0007.970.000- trả dần 0% lãi vay và dìm thêm xoàn tặng
90 x 200 x 5 (cm)11.040.0009.710.000
100 x 200 x 5 (cm)11.950.00010.510.000
120 x 200 x 5 (cm)13.804.00012.140.000
140 x 200 x 5 (cm)16.108.00014.170.000
150 x 190 x 5 (cm)16.600.00014.600.000
160 x 200 x 5 (cm)18.933.00016.660.000
180 x 200 x 5 (cm)21.312.00018.750.000
200 x 200 x 5 (cm)23.480.00020.660.000
220 x 200 x 5 (cm)25.815.00022.710.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm)14.947.00013.150.000- trả dần 0% lãi vay và dìm thêm vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm)17.716.00015.590.000
140 x 200 x 7.5 (cm)20.253.00017.820.000
160 x 200 x 7.5 (cm)23.537.00020.710.000
180 x 200 x 7.5 (cm)26.610.00023.410.000
200 x 200 x 7.5 (cm)29.323.00025.800.000
220 x 200 x 7.5 (cm)32.242.00028.370.000
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm)13.682.00012.040.000- trả dần dần 0% lãi suất vay và dìm thêm quà tặng
90 x 200 x 10 (cm)16.109.00014.170.000
100 x 200 x 10 (cm)17.944.00015.790.000
120 x 200 x 10 (cm)21.628.00019.030.000
140 x 200 x 10 (cm)24.397.00021.460.000
150 x 190 x 10 (cm)25.357.00022.310.000
160 x 200 x 10 (cm)28.141.00024.760.000
180 x 200 x 10 (cm)31.908.00028.070.000
200 x 200 x 10 (cm)35.166.00030.940.000
220 x 200 x 10 (cm)38.669.00034.020.000
Độ cao 12.5 cm
160 x 200 x 12.5 (cm)33.472.00029.450.000- trả dần 0% lãi suất vay và dấn thêm kim cương tặng
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm)19.342.00017.020.000- trả dần 0% lãi vay và nhận thêm rubi tặng
90 x 200 x 15 (cm)22.101.00019.440.000
100 x 200 x 15 (cm)23.943.00021.060.000
120 x 200 x 15 (cm)29.014.00025.530.000
140 x 200 x 15 (cm)33.221.00029.230.000
150 x 190 x 15 (cm)34.603.00030.450.000
160 x 200 x 15 (cm)38.778.00034.120.000
180 x 200 x 15 (cm)42.516.00037.410.000
200 x 200 x 15 (cm)48.366.00042.560.000
220 x 200 x 15 (cm)53.187.00046.800.000
Độ cao 20.0 cm
80 x 200 x trăng tròn (cm)25.789.00022.690.000- trả góp 0% lãi suất vay và nhận thêm đá quý tặng
90 x 200 x 20 (cm)29.478.00025.940.000
100 x 200 x 20 (cm)31.781.00027.960.000
120 x 200 x đôi mươi (cm)38.690.00034.040.000
140 x 200 x 20 (cm)45.199.00039.770.000
150 x 190 x đôi mươi (cm)46.583.00040.990.000
160 x 200 x 20 (cm)51.220.00045.070.000
180 x 200 x trăng tròn (cm)58.626.00051.590.000
200 x 200 x 20 (cm)64.034.00056.340.000
220 x 200 x đôi mươi (cm)70.421.00061.970.000

*
Nệm cao su đặc Kymdan Deluxe

2. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MASSAGE

Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ nước ta và đã bao gồm VAT.

Bạn đang xem: Kymdan giá tốt tháng 1, 2022

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá bán niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 6.0 cm
80 x 200 x 6 (cm)11.819.00010.400.000-- mua trả góp 0% lãi vay và dìm thêm xoàn tặng
90 x 200 x 6 (cm)13.803.00012.140.000
100 x 200 x 6 (cm)14.728.00012.960.000
120 x 200 x 6 (cm)17.483.00015.380.000
140 x 200 x 6 (cm)20.707.00018.220.000
150 x 190 x 6 (cm)21.206.00018.660.000
160 x 200 x 6 (cm)23.539.00020.710.000
180 x 200 x 6 (cm)26.838.00023.610.000
200 x 200 x 6 (cm)29.179.00025.670.000
220 x 200 x 6 (cm)32.084.00028.230.000
Độ cao 8.5 cm
100 x 200 x 8.5 (cm)17.718.00015.590.000- trả dần dần 0% lãi vay và nhận thêm vàng tặng
120 x 200 x 8.5 (cm)21.398.00018.830.000
140 x 200 x 8.5 (cm)24.858.00021.870.000
160 x 200 x 8.5 (cm)28.143.00024.760.000
180 x 200 x 8.5 (cm)32.132.00028.270.000
200 x 200 x 8.5 (cm)35.031.00030.820.000
220 x 200 x 8.5 (cm)38.520.00033.890.000
Độ cao 11.0 cm
80 x 200 x 11 (cm)16.437.00014.460.000- trả dần dần 0% lãi suất vay và thừa nhận thêm vàng tặng
90 x 200 x 11 (cm)18.870.00016.600.000
100 x 200 x 11 (cm)20.708.00018.220.000
120 x 200 x 11 (cm)25.313.00022.270.000
140 x 200 x 11 (cm)29.007.00025.520.000
150 x 190 x 11 (cm)29.967.00026.370.000
160 x 200 x 11 (cm)32.747.00028.810.000
180 x 200 x 11 (cm)37.426.00032.930.000
200 x 200 x 11 (cm)40.883.00035.970.000
220 x 200 x 11 (cm)44.956.00039.560.000
Độ cao 13.5 cm
160 x 200 x 13.5 (cm)38.082.00033.510.000- trả góp 0% lãi vay và nhận thêm rubi tặng
Độ cao 16.0 cm
80 x 200 x 16 (cm)22.094.00019.440.000- trả góp 0% lãi suất và nhận thêm quà tặng
90 x 200 x 16 (cm)24.874.00021.880.000
100 x 200 x 16 (cm)26.713.00023.500.000
120 x 200 x 16 (cm)32.689.00028.760.000
140 x 200 x 16 (cm)37.821.00033.280.000
150 x 190 x 16 (cm)39.208.00034.500.000
160 x 200 x 16 (cm)43.391.00038.180.000
180 x 200 x 16 (cm)48.043.00042.270.000
200 x 200 x 16 (cm)54.357.00047.830.000
220 x 200 x 16 (cm)59.778.00052.600.000
Độ cao 21.0 cm
80 x 200 x 21 (cm)28.557.00025.130.000- trả góp 0% lãi vay và nhấn thêm tiến thưởng tặng
90 x 200 x 21 (cm)32.250.00028.380.000
100 x 200 x 21 (cm)34.543.00030.390.000
120 x 200 x 21 (cm)42.378.00037.290.000
140 x 200 x 21 (cm)49.805.00043.820.000
150 x 190 x 21 (cm)51.194.00045.050.000
160 x 200 x 21 (cm)55.817.00049.110.000
180 x 200 x 21 (cm)64.162.00056.460.000
200 x 200 x 21 (cm)69.741.00061.370.000
220 x 200 x 21 (cm)76.700.00067.490.000

*
Nệm cao su đặc Kymdan Massage
 

3. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ nước ta và đã bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá chỉ niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 20.0 cm
80 x 200 x đôi mươi (cm)91.622.00080.620.000- mua trả góp 0% lãi suất và dìm thêm tiến thưởng tặng
90 x 200 x 20 (cm)101.818.00089.590.000
100 x 200 x 20 (cm)112.185.00098.720.000
120 x 200 x đôi mươi (cm)129.195.000113.690.000
140 x 200 x đôi mươi (cm)151.014.000132.890.000
160 x 200 x đôi mươi (cm)176.162.000155.020.000
180 x 200 x đôi mươi (cm)197.894.000174.140.000
200 x 200 x trăng tròn (cm)219.626.000193.270.000
220 x 200 x đôi mươi (cm)241.358.000212.390.000
Độ cao 25.0 cm
80 x 200 x 25 (cm)108.562.00095.530.000- mua trả góp 0% lãi suất và dấn thêm tiến thưởng tặng
90 x 200 x 25 (cm)121.332.000106.770.000
100 x 200 x 25 (cm)132.762.000116.830.000
120 x 200 x 25 (cm)154.188.000135.680.000
140 x 200 x 25 (cm)181.807.000159.990.000
160 x 200 x 25 (cm)208.650.000183.610.000
180 x 200 x 25 (cm)239.358.000210.630.000
200 x 200 x 25 (cm)270.066.000237.650.000
220 x 200 x 25 (cm)300.774.000264.680.000

*
Nệm cao su Kymdan Special Deluxe Pillow Top

4. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ vn và đã bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm)12.078.00010.620.000- trả dần dần 0% lãi suất vay và thừa nhận thêm quà tặng
90 x 200 x 5 (cm)13.920.00012.240.000
100 x 200 x 5 (cm)14.861.00013.070.000
120 x 200 x 5 (cm)18.544.00016.310.000
140 x 200 x 5 (cm)20.873.00018.360.000
150 x 190 x 5 (cm)21.389.00018.820.000
160 x 200 x 5 (cm)23.747.00020.890.000
180 x 200 x 5 (cm)26.293.00023.130.000
200 x 200 x 5 (cm)30.071.00026.460.000
220 x 200 x 5 (cm)33.061.00029.090.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm)18.156.00015.970.000- trả dần dần 0% lãi suất và dìm thêm quà tặng
120 x 200 x 7.5 (cm)22.987.00020.220.000
140 x 200 x 7.5 (cm)25.554.00022.480.000
160 x 200 x 7.5 (cm)28.892.00025.420.000
180 x 200 x 7.5 (cm)32.126.00028.270.000
200 x 200 x 7.5 (cm)36.638.00032.240.000
220 x 200 x 7.5 (cm)40.275.00035.440.000

*
Nệm xếp Kymdan 

5. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN ULTIMATECARE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá chỉ niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm)13.965.00012.280.000- mua trả góp 0% lãi suất vay và dấn thêm xoàn tặng
90 x 200 x 5 (cm)15.992.00014.070.000
100 x 200 x 5 (cm)17.187.00015.120.000
120 x 200 x 5 (cm)21.235.00018.680.000
140 x 200 x 5 (cm)24.055.00021.160.000
150 x 190 x 5 (cm)24.667.00021.700.000
160 x 200 x 5 (cm)27.145.00023.880.000
180 x 200 x 5 (cm)30.081.00026.470.000
200 x 200 x 5 (cm)34.305.00030.180.000
220 x 200 x 5 (cm)37.474.00032.970.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm)20.592.00018.120.000- trả dần dần 0% lãi vay và thừa nhận thêm tiến thưởng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm)25.833.00022.730.000
140 x 200 x 7.5 (cm)28.892.00025.420.000
160 x 200 x 7.5 (cm)32.435.00028.540.000
180 x 200 x 7.5 (cm)36.059.00031.730.000
200 x 200 x 7.5 (cm)41.017.00036.090.000
220 x 200 x 7.5 (cm)44.832.00039.450.000

6. NỆM (MATTRESS) KYMDAN Y TẾ (NỆM KYMDAN DÀNH cho GIƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN)

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ nước ta và đã bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá bán niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm)17.205.00015.140.000- mua trả góp 0% lãi suất và thừa nhận thêm xoàn tặng
90 x 200 x 10 (cm)19.642.00017.280.000
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm)23.567.00020.730.000- trả góp 0% lãi suất và nhấn thêm rubi tặng
90 x 200 x 15 (cm)26.456.00023.280.000

7. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá chỉ niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
50 x 70 x 2.5 (cm)1.765.0001.550.000- trả dần 0% lãi suất và thừa nhận thêm đá quý tặng.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7, Samsung Galaxy 3 Lite 3G

60 x 80 x 2.5 (cm)2.467.0002.170.000
Độ cao 5.0 cm
50 x 70 x 5 (cm)2.296.0002.020.000- trả góp 0% lãi vay và nhấn thêm xoàn tặng.
60 x 80 x 5 (cm)4.386.0003.850.000

8. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá chỉ niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
70 x 100 x 2.5 (cm)3.628.0003.190.000- trả góp 0% lãi suất vay và thừa nhận thêm tiến thưởng tặng.
80 x 120 x 2.5 (cm)5.018.0004.410.000
Độ cao 5.0 cm
70 x 100 x 5 (cm)4.697.0004.130.000- trả dần dần 0% lãi vay và dấn thêm đá quý tặng.
80 x 120 x 5 (cm)8.852.0007.780.000

9. NỆM (MATTRESS) KYMDAN DU LỊCH

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ nước ta và đã bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM(ngang x dọc x dày)Giá niêm yếtGIÁ KHUYẾN MÃI(Giảm 12% trên giá niêm yết)Chương trình KMhiện áp dụng
50 x 200 x 2.5 (cm)6.771.0005.950.000- trả dần 0% lãi suất và dấn thêm đá quý tặng.

7 LỢI ÍCH lúc mua HÀNG TẠI losartanfast.com:

5 LỜI CAM KẾT CỦA losartanfast.com

1. Sản phẩm & hàng hóa chất lượng, thiết yếu hãng 100%. Cam đoan bồi hay gấp 2 lần nếu vạc hiện hàng không chủ yếu hãng2. Luôn luôn sẵn sàng phục vụ: Thân thiện, Trách nhiệm, Trung thực, chuyên nghiệp, Trí lực3. Ship hàng nhanh, tận giường, miễn phí trong khoảng 25km4. Cung cấp hàng hóa đúng giá trị, cân xứng với nhu yếu của khách hàng5. Đổi trả hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất.

Trên là  Bảng giá bán Nệm KymDan mới Nhất, Chúc chúng ta sớm chọn được cho mình một nhiều loại nệm cao su Kymdan vừa ý nhất!!

--------------------------------