Hình vẽ quả địa cầu

Bước 1 - Chọn cách thức vẽ hình trụ (Ellipse Tool), vẽ hình tròn có 2 lần bán kính là 10 cm bằng cách nhấn Ctrl + bấm vào trái cùng kéo chéo.

Bạn đang xem: Hình vẽ quả địa cầu

*
Hình 1

- bên trên thanh ở trong tính nghỉ ngơi ô Object(s) Size gõ số 10 cm, sinh sống ô Nonproportional Scaling/Sizing Ratio chọn biểu tượng hình ổ khóa (đang khóa). Bước 2: Vẽ các kinh đường và vĩ tuyến đường - chọn hình tròn. - chọn Object - Transformations - Position: + Relative Position: chọn ô ngơi nghỉ ngay ở vị trí chính giữa + dấn thẻ Apply khổng lồ Duplicate. - Chọn hình tròn mới tạo, dìm Shift + nhấp chuột trái sống hàng sản phẩm công nghệ hai (bên phải hoặc trái hầu hết được) rồi kéo vô trong. Ta được một hình Ellipse (hình 1). - lựa chọn hình Ellipse.

*
Hình 2

*
Hình 3

*
Hình 4

*
Hình 5

*
Hình 6

*
Hình 7


- chọn Object - Transformations - Position: + Relative Position: lựa chọn ô làm việc ngay ở trung tâm + thừa nhận thẻ Apply to lớn Duplicate. - lựa chọn hình Ellipse new tạo, dìm Shift + bấm vào trái sinh sống hàng trang bị hai (bên bắt buộc hoặc trái đầy đủ được) rồi kéo vô trong. Ta được một hình Ellipse mới nhỏ tuổi hơn. - tương tự bước trên ta chế tạo ra thêm nhì hình Ellipse nữa sao cho khoảng cách giữa các hình Ellipse những nhau. Đến phía trên ta đang có những đường kinh tuyến (hình 2). - Chọn điều khoản vẽ con đường thẳng (Bezier Tool), vẽ một đường thẳng lâu năm 10 cm theo chiều ngang. - Canh nằm ở vị trí chính giữa các hình tròn và Ellipse, ta đạt được đường xích đạo. - lựa chọn đường xích đạo.

Xem thêm: Tin Tức, Clip, Video Hình Ảnh, Tin Mới Nhất Về Ca Sĩ Hàn Quốc

- lựa chọn Object - Transformations - Position: + Relative Position: chọn ô sống ngay ở chính giữa + thừa nhận thẻ Apply khổng lồ Duplicate. - Chọn quy định Shape Tool, điều chỉnh hai đầu của đường thẳng nằm tại hình tròn. - Click vào đường thẳng, trên thanh thuộc tính lựa chọn Convert Line lớn Curve, click chuột trái vào giữa đường thẳng, kéo xuống một chút ít ta giành được một con đường cong (hình 3). - tương tự như bước trên ta vẽ thêm 3 mặt đường cong nữa rồi group toàn bộ các con đường cong đó lại (hình 4). - chọn Object - Transformations - Position: + Relative Position: lựa chọn ô làm việc ngay tại chính giữa + nhấn thẻ Apply to Duplicate. - bên trên thanh trực thuộc tính chọn Mirror Buttons để lật lại và dịch chuyển xuống bên dưới đường xích đạo (hình 5). Bước 3: Vẽ phương diện địa ước - Chọn phép tắc vẽ con đường (Bezier Tool), vẽ các phần đất. Lựa chọn hình tròn thứ nhất tô greed color nhạt, các đường gớm tuyến, vĩ đường tô color trắng, phần đất greed color (hình 6). Bước 4: Trục cùng đế - Vẽ hình tròn trụ có 2 lần bán kính là 11 cm, giảm đôi theo hướng dọc. - lựa chọn Object - Transformations - Position: + Relative Position: chọn ô ở ngay tại chính giữa + nhấn thẻ Apply to lớn Duplicate. - lựa chọn nửa hình tròn mới tạo, kéo bé dại một chút. Chọn cả nhì nửa hình tròn trụ nhấn Ctrl + L. Group toàn bộ lại rồi xoay trở về bên cạnh phải 15 độ (hình 7, 8). - Chọn mức sử dụng vẽ con đường (Bezier Tool), vẽ phần đế cùng trục. Tô màu sắc đen, ta được kết quả như hình 9.
*
*

Hình 8