Gà đẻ trứng đồ chơi

Dùng 3 viên pin, bánh xe luân phiên 360

Thành phần: Nhựa cùng kim loại

HDSD: lắp pin bật công tắc sử dụng.

Chỉ đề xuất 1 cái lick chuột tất cả hàng về tận nơi để bán, bé nhỏ vui chơi!
94.000₫ 47.000₫","sku":"Gu0110TH6C.L","variation_description":"

Su1ed1 lu01b0u1ee3ng nhiu1ec1u phu1ea3i u0111u1eb7t hu00e0ng, cu1ecdc 10% ","variation_id":2763,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-so-luong-hop-tai-day":"tu-10-49-con-cai-hop-vi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":49000,"display_regular_price":98000,"image":"title":"17.0-ga-de-trung","caption":"","url":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","alt":"17.0-ga-de-trung","src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","srcset":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg 500w, http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x225.jpg 300w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":375,"gallery_thumbnail_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":375,"image_id":2760,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"98.000₫ 49.000₫","sku":"Gu0110TH6C.L","variation_description":"","variation_id":2764,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-so-luong-hop-tai-day":"tu-5-9-con-cai-hop-vi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":51000,"display_regular_price":102000,"image":"title":"17.0-ga-de-trung","caption":"","url":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","alt":"17.0-ga-de-trung","src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","srcset":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg 500w, http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x225.jpg 300w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":375,"gallery_thumbnail_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":375,"image_id":2760,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"102.000₫ 51.000₫","sku":"Gu0110TH6C.L","variation_description":"","variation_id":2765,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-so-luong-hop-tai-day":"tu-1-4-con-cai-hop-vi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":59000,"display_regular_price":84000,"image":"title":"17.0-ga-de-trung","caption":"","url":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","alt":"17.0-ga-de-trung","src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","srcset":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg 500w, http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x225.jpg 300w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":375,"gallery_thumbnail_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"http://losartanfast.com/wp-content/uploads/2019/12/17.0-ga-de-trung-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":375,"image_id":2760,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"84.000₫ 59.000₫","sku":"Gu0110TH6C.L","variation_description":"","variation_id":2766,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Chọn con số Hộp( trên đây)Chọn một tùy chọnTừ 1-4 con, cái, hộp, vĩTừ 5-9 con, cái, hộp, vĩTừ 10- 49 con, cái, hộp, vĩTừ 50 con, cái, hộp, vĩ trở lênXóa